Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Aktualności


Ankieta

17.09.2019
Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wypełnili dzisiaj ankietę
dotyczącą diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Według obowiązujących przepisów od tego roku szkolnego diagnoza taka jest obowiązkowa w każdym roku szkolnym.

ust. 3

Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wychowanków, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia lub wychowanka i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka, o których mowa w ust. 4.


 ust. 4.

Przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wychowanków, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego.


Zgodnie z przytaczanymi powyżej zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1249) w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, wyniki tej diagnozy będą uwzględnione w projekcie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego przygotowanym przez Radę Pedagogiczną Liceum, który to po omówieniu, wniesieniu poprawek i kolejnych propozycji, zostanie uchwalony przez Radę Rodziców Liceum (tradycyjnie, jak dotychczas w naszej szkole).

Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. Przemysława II w Rogoźnie
64-610 Rogoźno, ul. Wielka Poznańska 61
tel.: (67) 26-17-031, fax: (67) 26-10-257
Odwiedź nas na: