W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X

Kalendarium historyczne

1862
Przejęcie przez zarząd miasta szkoły prywatnej E.Franckiego i zamiana jej w wielowyznaniową wyższą szkołę pięcioklasową dla chłopców zw. Latina. 1868 - Uzyskanie praw progimnazjum.
1869
Oddanie do użytku szkoły nowo wybudowanego gimnazjum przy ul. Wielkopoznańskiej.
1872
Zniesienie lekcji języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego.
1876
Pierwsi Polacy abiturienci: Tadeusz Laskowski, Henryk Podworowski (założyciele koła TOB), Stanisław Smorawski, Kazimierz Wieczorkiewicz, (członkowie koła TOB).
1888
Prowadzenie nauki religii tylko w języku niemieckim.
1889
Zakaz czytania A.Mickiewicza, J.Słowackiego, Z.Krasińskiego, L.Kondratowicza, S.Trembeckiego i W.Pola.
1890
Zakaz wystawiania ocen z języka polskiego na świadectwa dojrzałości.
1901
Powierzenie nauki języka polskiego wyłącznie nauczycielom niemieckim.
1902
Bojkot lekcji języka polskiego prowadzonych przez Niemców.
1903
Kres nauki języka polskiego na lekcjach. Tajne koło samokształceniowe młodzieży gimnazjalnej przyjęło nazwę Towarzystwo Tomasza Zana.
1904
Zakaz przynależności uczniów do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół".
1908
Szykany wobec 13 uczniów - za tajna naukę religii w języku polskim i za udział rodzeństwa w strajku szkół powszechnych.

Szykany i rugi polskich pedagogów od lat osiemdziesiątych doprowadziły do całkowitego braku nauczycieli Polaków.
1919
1-go stycznia około 20 uczniów Gimnazjum brało udział w Powstaniu Wielkopolskim.

25-go marca Polak prof. Roman Meissner został dyrektorem szkoły (od 1912r. uczył w Gimnazjum).

20-go sieropnia Szkoła otrzymała nazwę Gimnazjum im. Przemysława (II).
1920
Przekształcenie gimnazjum typu klasycznego w klasyczny reformowany.
1924
Powołanie pierwszego komitetu rodzicielskiego.
1928
Poświęcenie sztandaru szkolnego. Nowym dyrektorem został dr Tadeusz Eustachiewicz.
1929
Wydanie pierwszego numeru „Z uczelni Przemysława" - organu Towarzystwa Tomasza Zana.

Gimnazjum męskie przekształcone w szkołę koedukacyjną.
1932
Powołanie samorządu młodzieży.
1935
Przejście szkoły na 6-letnie nauczanie dwustopniowe: gimnazjalne i licealne.
1937
Uroczyste obchody 5-lecia gimnazjum. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci 8 uczniów poległych w czasie I Wojny Światowej.

Dyrektorem szkoły został prof. Władysław Nikodem Kisielewski.
1945
10-go kwietnia rozpoczęto naukę, uroczystego otwarcia szkoły dokonał dyrektor Władysław Kisielewski. Rozpoczął działalność Polski Czerwony Krzyż oraz Związek Harcerstwa Polskiego.
1946
W styczniu przeprowadzono pierwszą powojenną maturę (16 absolwentów) w czerwcu drugą maturę (29 absolwentów).
1948
Zakończono podjętą dla usunięcia skutków wojny naukę w systemie przyspieszonym. Powołano do życia Związek Młodzież Polskiej.

Dyrektorem został prof. Stefan Hańczewski.
1958
Obchody 700-lecia miasta. Zjazd koleżeński nauczycieli i wychowawców.
1962
Jubileusz 100-lecia szkoły. Zjazd absolwentów. Wręczenie sztandaru ufundowanego przez byłych wychowanków. Odsłonięcie tablic ofiar II Wojny Światowej.
1964
Dyrektorem został Stanisław Mikołajczak.
1967
Brak naboru do klas pierwszych w wyniku przedłużenia nauki w szkołach podstawowych.
1968
Rozpoczęto 4-letni cykl nauczania.
1969
Stanowisko dyrektora objął Czesław Lewandowski.
1972
Przeprowadzono remont kapitalny szkoły. Powstały klasopracownie i gabinety przedmiotowe. Internat żeński przeniesiono ze szkoły do nowego budynku przy Placu Karola Marcinkowskiego.
1973
Udział delegacji szkoły w sejmiku najstarszych szkół: odznaczenie sztandaru szkoły Medalem Komisji Edukacji Narodowej - w Warszawie.

Zjazd absolwentów Liceum - oficerów LWP z okazji 30-lecia Ludowego Wojska Polskiego.
1975
Dyrektorem szkoły został mgr Franciszek Rybak.
1977
Uroczyste odsłonięcie płaskorzeźby patrona szkoły Przemysława II.
1980
Uroczyste obchody 35-lecia szkoły w PRL. Spotkanie pokoleń. Wystawa: "Życie szkoły w okresie powojennym".
1983
Zjazd absolwentów - oficerów LWP.
1985
Odznaczenie w auli szkoły Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski prof. Wojciechy Dutkiewicz -długoletniej zasłużonej nauczycielki Liceum.

Dyrektorem szkoły została mgr Maria Szostak.
1987
Udział delegacji szkoły w sejmiku najstarszych szkół średnich zorganizowanym w Warszawie przez Narodową Radę Kultury. Wyposażenie szkoły w sieć łączności radio i wideo-telewizyjnej. Jubileusz 125 - lecia - zjazd absolwentów wszystkich roczników.
2001
Pani Dyrektor mgr Maria Szostak zostaje wyróżniona medalem "Zasłużeni dla Rogoźna" i uhonorowana w auli szkoły.

Dyrektorem szkoły został mgr Robert Kornobis.

Brak naboru do klas pierwszych w związku z przedłużającą się nauką w nowych typach szkół - gimnazjach.
2002
Część uczniów zdaje Nową Maturę - egzamin zewnętrzny; część Starą Maturę - na dotychczasowych zasadach.

Pierwszy rocznik rozpoczyna kształcenie w nowym liceum po reformie z trzyletnim cyklem kształcenia.

W Dniu Edukacji Narodowej w auli szkoły Państwo Zofia i Zygmunt Lűckowie - długoletni nauczyciele Liceum zostali wyróżnieni medalami "Zasłużeni dla Rogoźna".

W Dniu Święta Patrona Szkoły otwarta została nowa pracownia internetowa kończąca realizację projektu informatyzacji szkoły; w jednej sieci lokalnej ze stałym dostępem do Internetu funkcjonują dwie nowoczesne pracownie oraz pokój nauczycielski, biblioteka i pomieszczenia administracji.
2003
Otwarcie Szkolnej Izby Tradycji - rozpoczynamy 15 dekadę w historii Alma Mater Rogosnensis i przygotowania do jubileuszu 150 lat istnienia szkoły.
2004
Wymiana systemu ogrzewania w budynku szkoły, uruchomienie nowej kotłowni gazowej.
2005
Pierwszy rocznik obowiązkowo zdaje nową maturę - egzamin zewnętrzny.
2007
Kapitalny remont dachu szkoły.
2008
Kapitalny remont auli szkoły.

2008
12 marca z inicjatywy Dyrektora Liceum Roberta Kornobisa, odbyło się Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie. Statut Stowarzyszenia określa szeroką płaszczyznę działania Stowarzyszenia, priorytetowym zadaniem jest założenie i prowadzenie niepublicznej szkoły.
2008
26 maja Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, i otrzymało numer KRS.
2008
11 września Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę o założeniu Gimnazjum im. Przemysława II, a także kilka innych uchwał organizujących niepubliczną szkołę.
2008
14 października decyzją Burmistrza Gminy Rogoźno Gimnazjum im. Przemysława II zostało wpisane do ewidencji szkół niepublicznych Gminy Rogoźno pod numerem 1.
2008
Wymiana systemu ogrzewania w budynku sali gimnastycznej, uruchomienie nowej kotłowni gazowej.
2009
Kapitalny remont sali gimnastycznej i sekretariatu szkoły.
2009
1 września niepubliczna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, Gimnazjum im. Przemysława II rozpoczęło swoje działanie. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie.
2009
10 grudnia odbyła się uroczystość otwarcia Gimnazjum im. Przemysława II i pasowanie pierwszych gimnazjalistów na uczniów szkoły z udziałem rodziców i znakomitych gości naszego środowiska. Uczniowie Liceum zaprosili swoich młodszych kolegów i koleżanki do czerpania z prawie 150 letniej tradycji Alma Mater Rogosnensis, dziedzictwa kulturowego, dorobku obrzędowości, tradycji, obyczaju oraz wiedzy i umiejętności.
2011
Uruchomiony zostaje szkolny radiowęzeł – głośniki we wszystkich salach, na korytarzach, na boisku i przed wejściem głównym.
2012
22 września odbył się Jubileuszowy Zjazd Absolwentów z okazji 150-lecia szkoły, wręczenie nowego sztandaru, odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy wejściu do budynku. Liceum na wniosek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie zostaje uhonorowane tytułem "Zasłużeni dla Ziemi Rogozińskiej".
2012
12 października w auli szkoły podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej wieloletni nauczyciele Liceum: Aleksander Batura, Andrzej Zimniewicz, Jolanta Wiese-Schilling, na wniosek dyrektora szkoły zostali wyróżnieni tytułem "Zasłużeni dla Ziemi Rogozińskiej".
2012
W szkole wprowadzony zostaje dziennik elektroniczny (e-dziennik) firmy Vulcan
2013
Wszystkie sale lekcyjne wyposażone zostają w projektory lub tablice multimedialne wraz z systemem nagłośnieniowym, łączące się zdalnie z komputerami z dostępem do Internetu. W auli zamontowany zostaje duży ekran oraz rzutnik tworząc funkcjonalność sali kinowej.
2013
Na szkolnych korytarzach zainstalowane zostają szkolne szafki uczniowskie, dzięki czemu uczniowie nie muszą dźwigać książek przez cały dzień.
2014
Szkolna aula wraz z salą lekcyjną będącą jej przedłużeniem, zostaje wyposażona w profesjonalny system nagłaśniający. Szkolne uroczystości zyskają nową, wysoką jakość techniczną, dobra słyszalność na egzaminie maturalnym w części odsłuchowej na językach obcych oraz szkolne dyskoteki i koncerty uzyskają nowe brzmienie.
2017
Dzięki środkom finansowym Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie, które prowadziło niepubliczne Gimnazjum im. Przemysława II przy Liceum, wyremontowany został budynek pawilonu. Miejsce na egzaminy, lekcje, projekty, również kulinarne, spotkania z rodzicami, biwaki klasowe i wiele innych pomysłów. Budynek został przystosowany do korzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich.
2019
W związku z reformą oświaty i likwidacją gimnazjów, z końcem roku szkolnego kończy działalność Gimnazjum im. Przemysława II.
2019
Absolwenci klas ósmych szkoły podstawowej rozpoczynają czteroletnie liceum. Absolwenci ostatniego rocznika gimnazjalistów rozpoczynają ostatni cykl kształcenia w liceum trzyletnim.
2020
W związku z pandemią Covid-19 w szkole zostaje zdalne nauczanie. Wprowadzone zostają rozwiązania pracy on-line. Nauka odbywa się na odległość. W szkole zaczyna funkcjonować platforma Microsoft Office 365.
2021
Po powrocie do nauki stacjonarnej, narzędzia pracy on-line oparte na platformie Microsoft Office 365, zostały jako obowiązkowe w pracy stacjonarnej na wszystkich lekcjach. Uczniowie wykorzystują na lekcjach smartfony, co w połączeniu z korzystaniem z rzutnika lub tablicy multimedialnej daje niesamowitą pomoc naukową. Uczniowie w przypadkach losowych – długotrwałych chorób wykluczających możliwość chodzenia do szkoły, uczestniczą w lekcjach razem z uczniami funkcjonującymi stacjonarnie.
2021
Zmodernizowana zostaje szkolna sieć LAN – serwerownia, segmenty sieci, połączenia między budynkami. Szkoła zostaje wyposażona w sieć wi-fi, dzięki temu na każdej lekcji we wszystkich budynkach szkoły można korzystać z narzędzi pracy on-line w bardzo szerokim zakresie zarówno z wykorzystaniem urządzeń zamontowanych w salach lekcyjnych, jak również uczniowskich urządzeń mobilnych: smartfon, tablet, laptop.
2021
W szkole zostaje wprowadzony system segregacji śmieci – na korytarzach wszystkich budynków: głównego, sali gimnastycznej oraz pawilonu, pojawiają się kolorowe pojemniki na śmieci oraz nakrętki. Zorganizowany jest również system bioodpadów.
2021
Szkolna aula zostaje wyposażona w klimatyzację.
Napisz do nas
lub zadzwoń
kopertasekretariat@lorogozno.pl
kopertadyrektor@lorogozno.pl

Liceum Ogólnokształcące  im. Przemysława II w Rogoźnie
64-610 Rogoźno, ul. Wielka Poznańska 61
tel.: (67) 26-17-031
Odwiedź nas na:
Facebookyoutube