W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X

Aktualności


Zdalne nauczanie w czasie pandemii w Rogozińskim Ogólniaku.

Zdalne nauczanie w czasie pandemii w Rogozińskim Ogólniaku.

27.06.2020

12 marca 2020r. o godzinie 8.00 dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie Robert Kornobis zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Tego dnia rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zawieszone zostały zajęcia z powodu epidemii koronawirusa. Nauczyciele otrzymali zadanie natychmiastowego podjęcia zdalnej pracy z uczniami z wykorzystaniem znanych i w różnym stopniu stosowanych już przez nauczycieli, technologii pracy z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Nauczyciele pracując w oparciu o tradycyjny plan lekcji wyznaczali zadania i sprawdzali ich poprawność i jakość z wykorzystaniem poczty elektronicznej i e-dziennika. Bardzo szybko wielu nauczycieli rozpoczęło lekcje on-line z wykorzystaniem znanych komunikatorów: Messenger, Facebook i Discord. W pracy grona pedagogicznego zafunkcjonowały takie aplikacje jak: Learningapss, Quizziz, Kahoot, e-Match.pl, testportal.pl, Formularze Google, PowerPoint, Canva, Padlet, Dropbox, Youtube, Quizlet, Video Pad, myBoard i inne. Nagrywanie filmów instruktarzowych, tworzenie prezentacji, rozwiązywanie quizów i testów, praca na wirtualnych tablicach, przesyłanie skanów rozwiązań wykonanych smarfonami i wiele innych narzędzi do pracy on-line znalazło szybko zastosowanie. Przestrzeń, którą dotychczas uczniowie wykorzystali najczęściej do rozrywki i codziennej odskoczni od trudów dnia codziennego, trzeba było szybko zagospodarować na potrzeby nauki i realizacji podstawy programowej.


Dyrektor zaapelował, by zmodyfikować myślenie o ocenianiu w dotychczasowych kategoriach, doceniać, że uczeń jest aktywny, że próbuje, nie podejrzewać, że pracę wykonuje niesamodzielnie, a uczniów uświadamiać o znaczeniu samodzielności i uczciwości. Poprosił, aby pozostawać w relacji z uczniami i rodzicami, wspierać dobrym słowem. Zwrócił uwagę, że uczniowie, mogą mieć potrzebę rozmowy o tym, co się dzieje tu i teraz, wówczas nauczyciel może zdecydować, że to jest ważniejsze od bieżącego tematu. Podkreślił, że trzeba być elastycznym i uważnym – jeśli propozycje stylu, harmonogramu, sposobu pracy nie będą się sprawdzać, trzeba proponować inne rozwiązania. Zaznaczył, że nowa sytuacja może przytłaczać samych nauczycieli, dlatego powinni dać sobie czas do nauki nowych rzeczy, prawo do popełniania drobnych błędów w posługiwaniu się nowymi narzędziami tej nowej, trudnej sytuacji. Bardzo ważna rola przypadła wychowawcom, i pedagogowi szkolnemu. Szybko zostało zbadane, że wszyscy uczniowie mają możliwości techniczne pracy zdalnej, niektórym trzeba pomóc w dostosowaniu ich do pracy zdalnej na lekcjach.

Już od 2 kwietnia szkoła została zorganizowana na zamkniętej, przystosowanej do pracy on-line, bezpiecznej platformie Microsoft Office 365. Nauczyciele wspólnie z uczniami każdego dnia rozwijali umiejętność korzystanie z jej funkcjonalności. Zastosowanie znalazły takie segmenty jak Teams, Outlook, OneDrive, OneNote, SharePiont, Forms, Whiteboard, ale również znane z zastosowań na lekcjach tradycyjnych Word, Excel i Powerpoint. Nauczyciele otrzymali zalecenie dokształcania się w zakresie obsługi aplikacji z pakietu MS 365, a także prowadzenia lekcji w bezpośrednim kontakcie z uczniami za pomocą wideokonferencji w aplikacji Teams. Całe grono pedagogiczne podkreślało, konieczność racjonalnego obciążania uczniów pracą i koniecznością spędzania czasu przed komputerem.

Dyrektor o szczególną czujność w poprosił wychowawców klas. Zobowiązał ich do szybkiej diagnozy i wskazania uczniów wymagających wsparcia w zakresie sprzętu, zwłaszcza komputerów. Poza tym zalecił wychowawcom bieżące monitorowanie frekwencji, kontakt z rodzicami w sytuacji nieuczestniczenia dziecka w zajęciach. Szybkie i konkretne działania przyniosły efekty, współpraca nauczycieli z rodzicami pozwoliła na aktywność uczniów z kształceniu zdalnym, on-line.

Szkoła przeniosła swoje funkcjonowanie do Internetu, wszyscy woleliby pracować w tradycyjny sposób, ale w tej trudnej sytuacji możemy mieć dużą satysfakcję, że mogliśmy uczyć się, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo społeczne i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się Covid-19.

Szkoła musiała zafunkcjonować on-line na wszystkich płaszczyznach swojego funkcjonowania, a więc oprócz lekcji i zajęć pozalekcyjnych, odbyły się wywiadówki on-line, Uroczystość ukończenia Liceum przez tegorocznych maturzystów on-line, posiedzenia rady pedagogicznej on-line, spotkania nauczycielskich zespołów przedmiotowych i wychowawczych on-line, obsługa biblioteki on-line, a takż Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020 on-line, a potem odbiór świadectw rozłożona w czasie i przestrzeni szkolnej tak, aby zapobiec grupowaniu się młodzieży, koniecznie w maseczkach lub przyłbicach z zachowaniem procedur bezpieczeństwa społecznego.


Liceum Ogólnokształcące  im. Przemysława II w Rogoźnie
64-610 Rogoźno, ul. Wielka Poznańska 61
tel.: (67) 26-17-031
Odwiedź nas na:
Facebookyoutube